ระบบปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)]

คุณครูไก่
ระบบปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)]
 
  ระบบปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)]
 
      ปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)] หมายถึง อุปกรณ์ที่ต้องอาศัยการรับคำสั่ง เพื่อสามารถทำงานให้ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้หน่วยความจำ
ที่มีขนาดใหญ่ หรือหมายถึง การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์ (ทักษิณา สวนานนท์.2539:13) 
ซึ่งการทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประมวลผลของสมองมนุษย์ฉะนั้นความสามารถของคอมพิวเตอร์ทางด้านสติปัญญา และด้านพฤติกรรมจึงมีลักษณะคล้ายกับ
มนุษย์
      สิ่งที่สำคัญทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) มี 2 ประการ คือ
         1. ความสามารถที่จะเข้าใจภาษาธรรมชาติ
         2. ความสามารถที่จะให้เหตุผล
      ดังนั้น ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงหมายถึง ความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีระบบการทำงานคล้ายคลึงกับสติปัญญาของมนุษย์ 
จึงถูกเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ [Artificial Intelligence (AI)]
      วิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (Evolution of AI) 
   ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้มีการนำมาใช้เป็นครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษที่ 1950 โดย John McCarthy มีลักษณะเป็นตัวประมวลโปรแกรมการใช้งาน 
(Software Processor) ซึ่งทำงานภายใต้สัญลักษณ์และเครื่องหมายมากกว่าเรื่องของตัวเลข
      ปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนามาจากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วย 
     1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการพิสูจน์ทฤษฏีต่าง ๆ และในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้านเกมต่าง ๆ เช่น การเล่นโอเอกซ์ (O,X) 
หมากรุกฝรั่ง 
     2. สาขาจิตวิทยาในเรื่องการฟังและการวิเคราะห์ปัญหาทางจิต ซึ่งการพัฒนาสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ (Experts) โปรแกรมหมากรุกฝรั่ง
ในช่วงแรก ๆ เป็นโปรแกรมที่ได้มาจากการใช้กำลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการทำงานโดยการคำนวณผลกระทบของการเดินแต่ละครั้ง เพื่อจะได้รู้ว่าวิธีการเดิน
แบบไหนจึงจะดีที่สุด ซึ่งจริง ๆ แล้วไม่ใช่เป็นวิธีการเล่นของมนุษย์ เพราะวิธีการเดินแต่ละก้าวของมนุษย์ ล้วนมาจากประสบการณ์และกฎเกณฑ์ด้านการปฏิบัติ 
(Heuristic) ฉะนั้นถ้าโปรแกรมหมากรุกอาศัยการทำงานแบบกฎเกณฑ์ด้านการปฏิบัติ (Heuristic) ก็จะหมายถึงเทคนิคด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial intelligence techniques)
 
  แหล่งที่มาของข้อมูล  
 
ทักษิณา สวนานนท์.2539:13
Parker and Case. 1993:480
http://ora.chandra.ac.th/~chantara/E-learning_MIS/mis/chapter11.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

คำสำคัญ (Tags)#ai#artificial intelligence#ระบบปัญญาประดิษฐ์#ระบบปัญญาประดิษฐ์ [artificial intelligence (ai)]#ระบบปัญญาประดิษฐ์ [artificial intelligence]

หมายเลขบันทึก: 352528, เขียน: 19 Apr 2010 @ 12:00 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 11:15 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)