วันนี้ได้รับความรู้เกียวกับอาการอันไม่พึ่งประสงค์ของการใช้ยา(ADR)ที่พบในระบบผิวหนังคุณหมอพรชัยนำภาพผู้ป่วยที่เกิดADRจากการใช้ยาและหมอเสือมาเล่าผลของยาARVโดยเฉพาะกลุ่มNRTIs NNRTIและ PIในระยะหนึ่งเกิดไขมันสะสมผิดที่  การแก้ไขด้วยยากลุ่มSatatin ฯลฯและท้ายสุดขอชื่นชมภญ.รัชนู หัวหน้าศูนย์ADRผู้มุ่งมั่นและขยันขันแข็งมาเล่าประสบการณ์การทำงานติดตามADRใช้ลูกอ้อนและหยอดคำชมพยาบาลเพื่อให้ความร่วมมือในอนาคต น้องเภสัชท่านนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเร่งพํฒนางานเภสัชกรรม คุณรัชนูให้ความเห็นสาเหตุของการแพ้ยาซ้ำไว้น่าสนใจโดยเฉพาะในส่วนของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบัน

            -ขาดความสนใจในข้อมูลที่ผู้ป่วยแจ้ง

            -ขาดความตระหนักถึงการค้นหาข้อมูลการแพ้ยาของผู้ป่วย

            -ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบ

            -ขาดความรู้ความชำนาญในการประเมินอาการผู้ป่วย(จุดนี้เภสัชกรของให้แจ้งจักเข้าไปดำเนินการ ส่วนตัวคงจะคุยกับคุณรัชนูหากพยาบาลท่านใดจะเรียนรู้จริงจังวิธีประเมินอาการเพื่อสามารถกรอกข้อมูลตามแบบรายงาน น่าจะร่วมประเมินพร้อมเภสัช)