โชคกับ "วาสนา..."

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"แต่บางกว่านี้เขาว่าเวลามันออกดอก เจ้าของจะโชคดีค่ะ" ถูกต้องครับ เป็นความเชื่อที่ถูกต้อง...? (ที่มาจากบันทึก ต้นวาสนา (Dracaena goldieana.))

เพราะบ้านใดที่ปลูกวาสนาแล้วออกดอก แสดงว่าเจ้าของมีความเพียร ความวิริยะ อุตส่าห์ในการที่จะดูแล รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย

โชคที่ได้รับนั้นจึงเกิดจากทุกเวลาที่เราทำจิตใจดี ๆ จิตใจสบาย ๆ ไปทำงานกับต้นไม้ ใบหญ้า

และครั้นเมื่อเราดูแลมาแรมเดือน แรมปี จนกระทั่งวาสนานั้นออกดอก ก็เท่ากับว่าเราได้สะสมขุมทรัพย์ทางจิตใจที่ไม่ต้องไปกังวล เร่าร้อน กระวนกระจายกับงานเอกสาร หรือการเดินทาง ท่องเที่ยว หรือสังสรรค์

การที่ต้นไม้ออกดอกเราให้ได้เห็น บ่งบอกถึงการดูแลเอาใจใส่ของบุคคลที่เป็นเจ้าของต้นไม้นั้น

ต้นไม้จึงเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ เจ้าของดูแลดี ใบของเขียวก็เขียวขจี ดอกก็หอม ขจร กระจาย

ความสุขทุกครั้งเมื่อได้เห็น และน้ำใจไมตรีอันงดงามที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กลิ่นอันหอมหวลจากดอกวาสนานั้น ทำให้เกิดไมตรีจากผู้ให้ไปถึงผู้รับ

คนที่มีวาสนาดี จิตใจนี้จึงงดงาม

ความงดงามของจิตใจจึงเป็นโชคที่ไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินตรา

ความงดงามของดอกวาสนาจึงแทนค่าทางรูปธรรมของความงามแห่งจิตใจ...

 


ที่มาจากบันทึก ต้นวาสนา (Dracaena goldieana.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกแห่งธรรมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับ..

อย่ารอวาสนา..