จำเนียรวดี

นักบริหารงานทั่วไป
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
Usernamechamnianvadee
สมาชิกเลขที่108524
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด/โต           : อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบัน           : อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาชีพบรรพบุรุษ : เกษตรกรรม และยังทำอยู่

อาชีพตัวเอง     : รับราชการ 

การศึกษา        : ม.6 สายศิลป์ (พละ:ภาษา)

                    : ประกาศนียบัตรวิชาการชั้นสูงบรรนารักษ์ศาสตร์ / วิชาโทนาฎศิลป์

                    : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงการเงินและบัญชี

                    : ศศ.บ. การบริหารวิยาการจัดการทั่วไป

                    : รป.ศ. รัฐประศาสนศาสตร์

                    : รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

หนังสือ           : ปรัชญา วรรณกรรม สุขภาพ ท่องเที่ยว

กิจกรรมสังคม   : ด้านพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

กิจกรรมยามว่าง : อ่านหนังสือ/บันทึก/ท่องเที่ยว(ป่า ภูเขา ทะเล และวัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศไทย)

ความชอบพิเศษ      : ความเป็นไทย

คติประจำใจ           : มองโลกในแง่ดีเสมอ