แก่นธรรม (15)

 

   "ในการสวดมนต์  ต้องสวดเพื่อตนเอง 
    เพื่อติดต่อสื่อสารกับส่วนที่เป็นภายในของตัวเราเอง 
    หรือสื่อสารกับพุทธะที่อยู่ภายในตัวเราเอง "

                    ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)