หัวข้อวิทยานิพนธ์

วิพากษ์หัวข้อ

วันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนแนวคิดในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของเพื่อนในชั้นเรียน ซึ่งวันนี้นำเสนอหัวข้อของคุณพิไล และคุณแอดสะปาย ซึ่งทุกคนต่างก็มีโจทย์เป็นของตัวเอง แล้วช่วยกันเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ สภาพปัญหา วัตถุประสงค์ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และวิธีการดำเนินงาน เป็นภาษาอังกฤษและให้อาจารย์ช่วยแนะนำเพิ่มเติม ซึ่งก็ใกล้เคียงกับของทุกคนที่ผ่านมาเมื่อวาน โดยอจารย์พยายามเน้นที่การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การตั้งคำถามในการเก็บข้อมูล อาจจะต้องใช้ทั้งการสร้างแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัวซึ่งอาจจะมีปัญหาได้เพราะแต่ละคนต่างก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง หรือการให้ความร่วมมือนั้นอาจไม่เหมือนกัน และยังเน้นในเรื่องการลงลึกในเรื่องการเก็บข้อมูล คือให้ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับชาวบ้านหรือชุมชนที่เราไปศึกษา นอกจากนี้ในกรณีของคุฯแอดสะปาย  อาจจะเกี่ยวข้องกับนโยบายระดับประเทศ และต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย ทั้งนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ชุมชน อาจจะต้องใช้เวลามากในเรื่องของการเก็บข้อมูล และต้องสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลด้วย ซึ่งถ้าทำสำเร็จจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นหัวข้อที่ดี

หัวข้อของคุณพิไล Study land use on dike around rice flied.

หัวข้อของคุณแอดสะปาย The opinion of visiters on hotel and guest house's services at Vangvieng District.

และวันนี้ยังถือว่าฤกษ์งามยามดีเป็นอย่างมากที่ท่านครูบาสุทธินันท์และทีมงานได้มาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และท่านยังแวะมาให้กำลังใจ และได้รับประทานอาหารร่วมกัน ก็ใจชื้นขึ้นเป็นกอง ท่านยังอุตสาห์เข้าไปนั่งดูการเรียนของนักเรียนตาดำ ๆ ตาโป ๆ ที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไร ดีใจมากคะ และกำลังรออาจารย์ประสงค์กับอาจารย์สำเนียงมาร่วมเป็นนักเรียนตาโป ๆ ด้วยกันอยู่นะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge sharingความเห็น (0)