GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

Change Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Facilitator

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ทวีสิน คนดอย ปูนแก่งคอย การจะเกิดการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน(Sustianable Development)

  ต้องเปลี่ยนจากการที่เราเป็นคุณอำนาจ (Manager) ไปเป็นคุณอำนวย(facilitator)จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เกิดการเปลี่ยยนแปลงที่ทำใหทุกคนเกิดการสร้างค่านิยม เกิดภาวะผู้นำในทุกระดับ เกิดความเป็นเจ้าของในองค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมรอบด้าน เกิดความเชือมโยง และสุดท้ายเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 34772
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

  • อยากเห็นภาพครับ
  • เพิ่งอบรมกับ Dr. Vivien Berry เสร็จ
  • ตอนนี้กำลังอบรมอยู่กับ Mr. John จาก New Zealand ไม่ค่อยมีเวลาอ่าน blog

ดีใจ  ที่ อาจารย์ JJ  ไป   แก่งคอย ครับ