Change Management

  ติดต่อ

  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  

Facilitator

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านอาจารย์ทวีสิน คนดอย ปูนแก่งคอย การจะเกิดการพัฒนาอย่างอย่างยั่งยืน(Sustianable Development)

  ต้องเปลี่ยนจากการที่เราเป็นคุณอำนาจ (Manager) ไปเป็นคุณอำนวย(facilitator)จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เกิดการเปลี่ยยนแปลงที่ทำใหทุกคนเกิดการสร้างค่านิยม เกิดภาวะผู้นำในทุกระดับ เกิดความเป็นเจ้าของในองค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมรอบด้าน เกิดความเชือมโยง และสุดท้ายเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 34772, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คุณอำนวย#องค์กรแห่งการเรียนรู้#kfc(op)#ol(organizationlearning)#lo(learningorganization)#ปูนแก่งคอย#คนพันธุ์ใหม่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

  • อยากเห็นภาพครับ
  • เพิ่งอบรมกับ Dr. Vivien Berry เสร็จ
  • ตอนนี้กำลังอบรมอยู่กับ Mr. John จาก New Zealand ไม่ค่อยมีเวลาอ่าน blog

ดีใจ  ที่ อาจารย์ JJ  ไป   แก่งคอย ครับ