วันนี้ ไป สอน LO หรือ School that learn ให้ รร แห่งหนึ่ง

 

คุณครู ได้มาถาม ผม  ตอน พักเที่ยง  ว่า  มีปัญหา เด็ก นร หญิง ใส่ชุดนักเรียน    ไป ห้างสรรพสินค้า   กับ หนุ่มๆ ทำให้ สังคม ชุมชน ตราหน้าว่า รร ไม่ดูแล    จะทำอย่างไรดี

ในการแก้ปัญหา พวกครูส่วนใหญ่   ก็จะ ใจร้อน  จะลุย ด้านวินัย  อคติ และคิดมุมเดียว 

แต่ ผมก็ให้ข้อคิด  โดย  ให้ นึกถึง สารคดีเรื่อง ฝ่าวิกฤติน้ำที่แพรกหนามแดง    อำเภออัมพวา  สมุทรสงคราม

ในสารคดี นั้น คุณปัญญา คุณสมบูรณ์  ได้ พูดเอาไว้ หน้าฟังว่า  อย่าหาจำเลย  เรามาหาโจทย์กันดีกว่า    เพราะพวกเขาใช้เวลา  ทำ เวทีเรียนรู้ เสวนา กันเป็นปี กว่า จะคิดโจทย์ หรือ หัวปลา (หัวข้อวิจัย) ได้

 

กรณี นักเรียนหญิง แบบนี้   น่าจะทำตามขั้นตอน KM  ดังนี้

ตั้งโจทย์    อย่าหาจำเลย  อย่าเพิ่ง ตีตรา คาดโทษแบบนั้น   

ศึกษา พฤติกรรมเด็ก  อ่านตำราจิตวิทยา  สำรวจครอบครัว การเลี้ยงดู  พูดคุยกับเด็กบ่อย (อย่าดุด่า  ใจเย็นๆ  มุขด่า ทำโทษ ใช้ มา หลายชาติแล้ว  หลายสถานศึกษาแล้ว   พิสูจน์ว่า เลวร้ายกว่าเดิม  สร้างปมให้เด็กมากกว่าหราบจำ ) 

วางแผน กำหนด "มุข"  ลูกเล่น ยุทธศาสตร์   สร้าง กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม 

ทดลอง นำร่อง   ใช้มุขต่างๆ   การศึกษาพฤติกรรม ก็คือ การประเมินผล

เด็กพวกนี้  ชอกช้ำมาจาก พ่อแม่ไม่เลี้ยง ดุด่า ทารุณ ทำร้ายใจ หย่าร้าง   ฯลฯ  ถ้า ครู กระหน่ำลงไปด้วย อคติ  ด้วยความคิด "มุมเดียว" ฯลฯ  จะ สร้าง อกุศล มากกว่า จะได้ กุศล

ครูสมพรสอนลิง สอนว่า  จะสร้างวินัย  ต้องรุกด้วยความรัก อาหาร ฯลฯ   "ให้ความรักก่อนให้ความรู้"