หิ้วกระเป๋าความรู้ เข้าสู่สถานประกอบการ

        สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่อยู่ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน ดังนั้น ในการดำเนินงานลูกค้าหลักคือลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานซึ่งมีทั้งที่มีการศึกษาสูง เงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสน และผู้มีการศึกษาน้อย ดังนั้น การสื่อสารเพื่อให้ลูกจ้างได้รับทราบเรื่องสิทธิต่าง ๆ ค่อนข้างลำบาก จึงจำเป็นต้องมีหลายวิธี เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่าน Internet          แจกเอกสาร การจัดรายการวิทยุ จัดอบรมให้ฝ่ายบุคคล ทำจดหมายข่าว เป็นต้น แต่มีวิธีการหนึ่ง    ที่รู้สึกประทับใจ  คือ   โครงการไปให้ความรู้แก่ลูกจ้างถึงสถานประกอบการ   วิธีดำเนินการ คือ     ส่งแบบสอบถามความประสงค์ไปยังนายจ้างว่าต้องการให้สำนักงานประกันสังคมส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ลูกจ้าง ณ สถานประกอบการหรือไม่  หากต้องการให้แจ้งความประสงค์ พร้อมวันเวลา มาด้วย เมื่อถึงวันดังกล่าว ข้าพเจ้าพร้อมเพื่อนร่วมงานไปถึงสถานประกอบการนั้นๆ สิ่งที่ประทับใจ คือ ลูกจ้างมานั่งพร้อมในสถานที่ที่จัดไว้รู้สึกดีใจแทนลูกจ้างที่นายจ้างยอมเสียสละเวลาในการ  ทำงาน  ขณะที่มีการบรรยายลูกจ้างได้สอบถามข้อปัญหาจากเรื่องจริงของตัวเอง เช่น ขณะนี้ภรรยากำลังท้องจะได้สิทธิอย่างไร  วิธีการได้สิทธิต้องทำอย่างไร และถ้าได้ลูกแฝดจะได้รับเงินสงเคราะห์ทั้งสองคนหรือไม่  ถ้าไม่สบายจากการทำงานจะได้รับการช่วยอย่างไร นอกจากนี้ยังมีคำถามที่คาดไม่ถึงอีกมากมาย  และในวันหนึ่งขณะข้าพเจ้าได้พูดถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร มีลูกจ้างคนหนึ่งได้ยกมือสอบถามว่า  "ภรรยาของตนได้คลอดบุตรมาแล้ว  8  เดือน  ไม่ทราบว่ามีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่"  ข้าพเจ้าได้สอบถามระยะการทำงานของลูกจ้าง  ได้ความว่าทำงานมา  2  ปีแล้ว  จึงแนะนำให้ลูกจ้างคนดังกล่าวมาเบิกค่าคลอด  เป็นเงิน  6,000.00  บาท  ลูกจ้างได้บอกกับข้าพเจ้าว่าหากไม่เข้ารับฟังการบรรยายในวันนั้น  ตนเองคงไม่ได้รับเงินจำนวนนี้แน่นอน

             ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ข้าพเจ้ามีส่วนให้เขาได้รับสิทธิครั้งนี้  และคงมีลูกจ้างอีกหลายคนที่ยังไม่รู้สิทธิของตนเอง

            จากการประเมินลูกจ้างพอใจมาก (ผลจากการสำรวจ) และเห็นว่าโครงการนี้ประสบ     ผลสำเร็จระดับหนึ่ง  เนื่องจากเข้าถึงผู้รับสิทธิจริงๆ และจะดำเนินการดังกล่าวต่อไป เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้สิทธิตามกฎหมายอย่างครบถ้วน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรความเห็น (3)

สึนามิ
IP: xxx.4.140.178
เขียนเมื่อ 

ถึง...sso

ฟังรายการวิทยุ บ่อยนะฮ่ะ  ได้ความรู้จริง  เข้าใจง่าย

ส่วน Blog นี้  ดีนะ  ยกตัวอย่าง  ทำให้บุคคลทั่วไป

ได้เข้าใจถึงปัญหา และข้อสงสัย 

                                                จาก...สีนามิ

ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วรู้สึกดีมากครับ ขออนุญาตนำเนื้อหาที่เขียนด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนจากการปฏิบัติงานเรื่องนี้ ไปถ่ายทอดต่อในที่ประชุมของหอการค้าจังหวัดชุมพร เพื่อว่าเรื่องราวดี ๆ แบบนี้จะได้ขยายผลในการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ตามจุดมุ่งหมายของ SSO ต่อไป...ขอบคุณครับ
กัลยา (คนชุมพร )
IP: xxx.123.100.44
เขียนเมื่อ 
ฟังรายการวิทยุ วันเสาร์-อาทิตย์  (สถานี 104.25 ) เกือบทุกสัปดาห์ ข่าวสารของประกันสังคมมีประโยชน์มาก อยากให้เสนอข่าวความเคลื่อนไหวมากๆ เพราะจะได้ทันเหตุการณ์