ศึกษาดูงาน กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา

สรุป ไปดูงาน กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน

จังหวัดสงขลา วันที่ 1 กันยายน 2548

วันนี้ทีมชุมชนกะหรอจะได้เดินทางไปดูงานกองทุนสัจจะลดรายจ่าย วันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน โดยมีตัวแทนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด 22 คน จาก 9 หมู่บ้าน และทีมจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 4 คน รวมทั้งหมด 26 คน ออกเดินทาง 06.30 น.ระหว่างการเดินทางไป มีความรู้สึกว่าชาวบ้านกระตือรือร้นกับการไปในครั้งนี้มาก เพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะไปเรียนรู้วิธีการทั้งหมด เพื่อจะนำมาจัดตั้งกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อชาวกะหรอของเรา เพื่อให้แก่พี่น้องชาวกะหรอได้มีสวัสดิการเหมือนกับข้าราชการ โดยตั้งเป้าหมายไว้รุ่นแรก หมู่บ้านละ 30 คน จาก 9 หมู่บ้าน รวม 270 คน และวันนี้เราจะไปศึกษาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดตั้งกองทุน รวมถึงระเบียบและวิธีการต่าง ๆ ที่มูลนิธิ ดร.ครูชบ – ปราณี ยอดแก้ว และจะลงพื้นที่ตำบลน้ำขาวเพื่อศึกษาการทำงานของกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ด้วย

เมื่อเดินทางไปถึงมูลนิธิ คุณโมกขศักดิ์ ยอดแก้ว กล่าวต้อนรับ ทีมจากกะหรอ และได้อธิบายถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ และขั้นตอนและกติกาการจัดตั้งกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท โดยได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทีมจากชุมชนกะหรอ ได้เข้าใจ และคลายข้อข้องใจที่ค้างคาใจของทุกคนอยู่ได้เป็นอย่างมาก โดยกองทุนนี้ เน้นให้สังคมดี คนในสังคมมีความสุข ผลประโยชน์ต่าง ๆ จะเกิดกับคนในชุมชนของเรา โดยให้เริ่มต้นที่ครอบครัวของตัวเองก่อน และได้ยกแนวคิดของครูชบฝากเป็นข้อคิดส่งท้าย

จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน

จะกินต้องเตรียมอาหาร

จะพัฒนาการต้องพัฒนาประชาชน

จะพัฒนาคนต้องพัฒนาจิตใจ

จะพัฒนาใครต้องพัฒนาตนเองก่อน

หลังจากนั้น ครูชบ ยอดแก้ว ท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา และประวัติความเป็นมาของกองทุนก่อนจะมาเป็นกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เริ่มแรกท่านได้เอาความคิดนี้มาขายกับลูก ๆ ของท่าน แต่ไม่มีใครเห็นด้วย แต่ท่านก็ไม่ลดความพยายามได้เอาความคิดนี้ไปเริ่มจัดตั้งกองทุนที่จังหวัดลำปาง ผลปรากฎว่าจัดตั้งได้สำเร็จ และท่านก็กลับมาเริ่มจัดตั้งกองทุนที่จังหวัดสงขลา บ้านเกิดของท่านเอง ในช่วงแรกก็มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของกองทุน เพราะไม่มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนเท่าที่ควร แต่ท่านก็มีความพยายามในการทำงานต่อไป ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและเล็งเห็นความสำคัญของกองทุนนี้

หลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ชุมชนกะหรอซักถามถึงข้อข้องใจ และสุดท้ายท่านก็อวยพรให้กะหรอกลับไปจัดตั้งกองทุนให้ได้ตามความตั้งใจที่ได้วางไว้ และในช่วงบ่ายของวันนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อดูการทำงานของกองทุน

เวลา 14.00 น. ได้ลงพื้นที่ ที่วัดน้ำขาวใน ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อดูการทำงานกองทุนสัจจะวันละ 1 บาท เริ่มต้น กรรมการที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านแนะนำตัว คุณอภิญญา อธิบายขั้นตอนการทำงานและกระบวนการต่าง ๆ และการจัดสรรเงินของกองทุน

เมื่อรับฝากครบ 180 วัน จะแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 50 % จ่ายสวัสดิการ 9 เรื่อง

ส่วนที่ 2 30% ลงทุนวิสาหกิจธุรกิจชุมชนและการศึกษา

ส่วนที่ 3 20% เป็นกองทุน

โดยจะทำการในวันที่ 1 ของทุกเดือน โดยช่วงเช้ากรรมการจะเดินเก็บเงินตามหมู่บ้าน และเวลา 14.00 น. จะนำเงินมาฝาก ที่วัดน้ำขาวใน จะมีกรรมการของแต่ละหมู่บ้านรับเงินและจัดทำเป็นบัญชีเงินฝากของหมู่บ้าน หลังจากนั้นก็นำเงินมารวมไว้เป็นกองกลางเพื่อนำไปฝากธนาคาร

และในวันที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 14.00 น. จะนำเงินมาจัดสรรแบ่งออกตามสัดส่วนที่ได้กำหนดไว้

คุณอภิญญา ได้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา ว่ากองทุนนี้ได้ให้ประโยชน์อะไรบ้างกับสมาชิก และได้จ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกไปแล้วกี่รายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และเปิดโอกาสให้ซักถามข้อข้องใจ หลังจากนั้นทีมกะหรอก็ต้องขอตัวกลับ

สรุปได้ว่าการไปดูงานในวันนี้ ทำให้ชุมชนกะหรอ ได้เข้าใจถึงกฎกติกากระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดตั้งกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท มากยิ่งขึ้น และมีแรงที่จะไปขับเคลื่อนจัดตั้งกองทุนให้เกิดขึ้นในตำบลกะหรอต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
อยากให้กะหรอเป็นตำบลนำร่องกองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาททำสวัสดิการภาคประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช ความฝันอยู่ไม่ไกลแล้วครับ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

3500

เขียน

06 Sep 2005 @ 10:44
()

แก้ไข

18 Jun 2012 @ 19:04
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก