รู้ไว้ไม่เสียประโยชน์

6 กันยายน 2548
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร  จะทำการอบรมเกษตรกรให้ได้รับความรู้ด้านชั่งตวงวัด  เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ของตนเองในการนำสินค้าเกษตรไปขายให้แก่ผู้รับซื้อ และรู้จักวิธีการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ถูกต้อง  โดยการสนับสนุนจาก นายก อบต. วิสัยเหนือ การอบรมจะมีขึ้น ในวันที่ 6  กันยายน  2548  เวลา  09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุม อบต.วิสัยเหนือ  ประชาชนที่เข้ารับการอบเป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลวิสัยเหนือทั้งหมด  ประมาณ 90 คน  ท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการอบรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (0)