บล็อกช่วยสื่อสารอุบัติภัย


          นสพ. เดอะเนชั่น ฉบับวันที่ 1 ก.ย.48   ลงข่าวว่าระหว่างที่พายุเฮอริเคนแคทรินน่าถล่มเมืองนิว ออร์ลีนส์  ของสหรัฐอเมริกา   บล็อกได้ทำหน้าที่สื่อสารภาพและเรื่องราวของวิบัติได้อย่างทันใดและทำให้โลกได้รับรู้สภาพที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุด   ดีกว่าสื่อสารทางอื่น ๆ

                   


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                         1 ก.ย.48