ท่านทราบไหม

ท่านทราบไหม


ว่าคนอเมริกัน
·       ร้อยละ 12.7 (37 ล้านคน) เป็นคนยากจน
·       ร้อยละ 15.7 (45.8 ล้านคน) ไม่มีประกันสุขภาพ
·       อัตราความยากจนในคนผิวขาว,   คนเชื้อชาติเอเชีย,   ฮิสแปนิค,   และคนดำ   เท่ากับร้อยละ 8.6,  9.8,  21.9  และ 24.7 ตามลำดับ


         จากเดอะเนชั่น 1 ก.ย.48   อ้าง US. Census Bureau


         นี่คือด้านลบหรือจุดอ่อนของสังคมทุนนิยม   สังคมตลาดเสรี   ประชาธิปไตยนายทุน


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                          1 ก.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)