KKU Innovation 2006 ( 2 )


AAR 2005 เพื่อเตรียมจัดงาน 2006

   AAR 2005  เพื่อเตรียมจัดงาน 2006 โดยทีมเตรียมงาน ของศูนย์บริการวิชาการ โดย รศ.เทอดศักดิ๋ ผศ.ดร.กันยรัตน์ ผศ.นสพ.สุชาติ คุณเดือนเพ็ญ และ ผู้บันทึก ในเช้าวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘

  ผลจากออกแบบการสอบถามผู้เข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและนวตกรรม ในปี ๒๕๔๘ จำนวน ๒๖,๑๘๔ ท่าน และ การสัมภาษณ์ ๕๘๐ ท่านมีข้อคิดที่น่าสนใจดังนี้ครับ

 ๑.สาเหตุที่มาเข้าร่วมงานมากที่สุด คือ การบอกเล่าจากปากต่อปาก ถึง ร้อยละ ๕๑.๗๒

 ๒.กิจกรรมที่ผู้มาเข้าร่วมงานตั้งใจเข้าชมมากที่สุด คือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ร้อยละ ๕๕.๑๗

 ๓.ผู้ที่เข้าร่วมได้รับความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๗๒.๔๑

 ๔.กิจกรรมที่ผู้ชมคิดว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ คือ งานวิจัยทางการแพทย์ ร้อยละ ๖๒.๐๖

 ๕.ผู้ชมคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานหรือชีวิตประจำวันได้ร้อยละ ๖๕

 ๖.ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่สามารถจัดกิจกรรมได้มีเสน่ห์ที่สุด คือ ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ร้อยละ ๖๔.๔๘

 ๗.นวตกรรมที่ผู้ชมเสนอแนะให้นำมาแสดงในการจัดใป ๒๕๔๙ คือ สิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๖๐.๓๔

 ๘.ภาพรวมของความพึงพอใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ประโยชน์ที่ได้มาก คือ ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ

 ๙.ข้อเสนอแนะของผู้เข้า คือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ และ เชิญชวนหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมแสดงในงานให้มากขึ้นในปีต่อไป

 JJ

หมายเลขบันทึก: 3501เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2005 12:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:10 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี