GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

QA News2

เรียน ท่านผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างปลาทูผู้เบิกบาน :)

ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ KPRUQA   ในระหว่างวันที่  20-23 มิถุนายน พ.ศ. 2549  เวลา 16.00 น.  เพื่อการร่วมพัฒนาการจัดการความรู้อย่างยั่งยืนของบุคลากรทุกสายงานและทุกระดับ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารที่ทางสำนักงานประกันคุณภาพฯได้มอบไว้ให้กับท่านในการประชุมคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2549 (2 มิถุนายน 2549) ที่ผ่านมา    อันได้แก่     เอกสารหมายเลย 3.10.2    บทที่ 4 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก    สำนักงานประกันคุณภาพจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการนำเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับท่านด้วยในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เรื่อง คุณภาพของงานกับการประเมินภายนอกรอบ 2(กรกฎาคม 2549)”  ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 16.00-18.00 น.

ในวันพรุ่งนี้จะขยายรายละเอียดให้ทราบค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): coplokprusarkpruqakmmodel
หมายเลขบันทึก: 34473
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)