ขอเชิญชวนชาว Blogger มมส.เข้าร่วมลงความเห็น ในการจัดงานพบปะสนทนา " จิบกาแฟคนเขียนblog 2 "  โดยงานในครั้งนี้

  • ขอใช้ชื่องานว่า "จิบกาแฟคนเขียนblog 2 : คุณอำนวย MSUKM"
  • Blogger ทุกท่านสามารถระบุวันเวลาที่ว่างได้ค่ะ เพื่อจะได้มาตรงกันทุกท่าน แล้วค่อยสรุปวันตามที่สมาชิกส่วนใหญ่ว่างตรงกันค่ะ
  • โดยระบุได้ในช่วงวันที่ 5 - 10 กรกฎาคม 2549
  • เวลาหลังเลิกงานจะสะดวกหรือเปล่าค่ะ
  • สำหรับสถานที่ ได้เตรียมติดต่อไว้ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี (ตึกอธิการบดี) หรือหากสมาชิกท่านใดต้องการนำเสนอที่อื่นก็ได้ค่ะ
  • Blogger ทุกท่านสามารถกำหนดหัวข้อในการสนทนาครั้งนี้เพิ่มเติมได้นะค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ
  • รูปแบบการจัดงานเน้น ง่ายๆสบายๆ เหมือนครั้งแรกค่ะ