ตอนที่ 1 ไต้หวัน


ตอนที่ 2 ศาสนาในไต้หวันและพุทธฉือจี้


ตอนที่ 3 มูลนิธิพุทธฉือจี้ ขุมพลังจิตอาสาอันยิ่งใหญ่


ตอนที่ 4 การแพทย์ที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์

วิจารณ์ พานิช