ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกชาวบล๊อก (อย่างแท้จริง) หลังจากที่ได้สมัครสมาชิกไว้หลายเดือน แต่ไม่ได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็นของตัวเอง ต่อไปคงได้มีโอกาสมาเที่ยวเยี่ยมชมชาวบล๊อกได้มากขึ้น วันนี้ได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสสวท. แล้วพบกับข่าวการเปิดตัวนวัตกรรมทางด้านสื่อการศึกษา Learning Object (LO) ซึ่งเป็นสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ออกแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตร เนื้อหา และการนำเสนอเหมาะสมกับอายุและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละวัย และที่น่าสนใจมากขึ้น คือ การทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ง่ายขึ้น ที่ต้องบอกว่าน่าสนใจ เพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่มีความถนัดในด้านของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เสียเลย แต่จำเป็นต้องศึกษาและสนใจ เพราะเด็กที่บ้านฉายแววให้เห็นว่าต้องเดินในเส้นทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ด้วยการเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่หนักไปกว่านั้นคือการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือที่เรียนกว่า e-program ดังนั้น เมื่อได้เห็นข่าวโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ออสเตรเลีย ในการพัฒนาสื่อดิจิทัลประกอบหลักสูตรระดับโรงเรียน (Schools Digital Curriculum Resourses Initiative - Thailand : SDCRIT)  ในการนำสื่อดิจิทัลดังกล่าวมาช่วยให้การเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สนุกสนานและเข้าใจง่ายขึ้น จึงนับว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่ง แต่เนื่องด้วยข่าวความร่วมมือดังกล่าวเป็นสิ่งใหม่ สสวท.ได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมาและมีโครงการที่จะพัฒนา LO วิชาคณิตศาสตร์ ในวันที่ 19-20 มิถุนายนนี้ ต่อไปคงได้มีโอกาสได้เข้าไปใช้สื่อดิจิทัลนี้ แล้วคงมีข้อมูลดี ๆ มานำเสนอในโอกาสต่อไป หรือถ้าสนใจดูรายละเอียดของโครงการความคืบหน้าของโครงการฯ ได้ที่ www.ipst.ac.th