29 พ.ค.2549

ประสบการณ์วันแรก
การฝึกงานวันแรกนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดี อาจารย์ที่สำนักงานฯใจดีมากพาไปเลี้ยงข้าวกลางวัน ยังไม่ค่อยให้งานทำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)