ตอนที่ 1 ไต้หวัน


ตอนที่ 2 ศาสนาในไต้หวันและพุทธฉือจี้


ตอนที่ 3 มูลนิธิพุทธฉือจี้ ขุมพลังจิตอาสาอันยิ่งใหญ่

</strong>

วิจารณ์ พานิช