โอ้กุศลดลพี่มาพบเจ้า

 ครบรอบปี GotoKnow (Each Other)

"สองเรา จะไปทางไหนนา GotoKnow อะไรดีนะ"

" GotoKnow Each Other ดีกว่าคะ คือว่า Blog กับ KM เป็นของคู่กัน เหมือน จัน... กับ ...ชัย จ้า"

ครบรอบ ๑ ปี แห่งการเรียนรู้ สู่สังคมแห่งการสร้างสรรค์ ร่วมสองพลังสร้างเสริม เพื่อเติมเต็ม สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่ประเทศไทย

"เริ่มแต่วันที่เราคบกันคล้ายเพื่อน....GotoKnow and KM"

กูรูใหญ่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช "พรหมลิขิต บันดาลชักพา ดลให้มาพบกันทันใด ก่อนนี้อยู่กันแสนไกล...."

ไม่มีอะไรครับ กูรูครูใหญ่ มอบด้วยใจ จากใจชาว B2B พลีเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่เมืองไทย อาจารย์ ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด "ขอให้ GotoKnow(Each Other) อยู่อย่างยั่งยืน ครับ"

JJ