องค์กรแห่งอนาคต

Oscar
ธุรกิจที่อยู่ในระดับ A ขึ้นไปเท่านั้นที่จะสามารถรักษาสถานภาพ และแข่งขันฟันฝ่ามรสุมทางการค้าที่ไร้พรมแดนได้ โดยที่องค์การในระดับ AAA เท่านั้นที่เรียกว่า องค์การแห่งอนาคต

จากสุภาษิตจีนที่แปลเป็นไทยว่า "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" มาเริ่มสำรวจตรวจสอบตนเองด้วยคำถาม รู้หรือไม่หน่วยงานของคุณอยู่ระดับใดในเวทีแข่งขันทางการค้า ? ลองตรวจสอบและประเมินองค์การของคุณดู แล้วเปรียบเทียบกับระดับที่ให้ไว้ต่อไปนี้


ระดับ AAA มีการบริหารจัดการเทียบกับบริษัทชั้นนำระดับโลก (Perform at Best) เป็นผู้นำของตลาด เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคทั่วไป สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีระดับคะแนนมากกว่า 650 คะแนน ตามเกณฑ์การตัดสินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA)


ระดับ AA มีการเรียนรู้และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา (Learn and Improve) โดยนำเอาแนวทางและวิธีการบริหารจัดการแบบใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ ตลอดจนเรียนรู้จากหน่วยงานที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ (Best Practices) เพื่อมาปรับใช้ในองค์การของตนเอง และมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 350-600 คะแนน ตามเกณฑ์การตัดสินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระดับ A มีมาตรฐานการจัดการที่ยอมรับกันทั่วโลก (Standardize) อาทิ ISO 9000 HACCP เป็นต้น โดยผ่านการรับรองและรักษามาตรฐานการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 250-350 คะแนน ตามเกณฑ์การตัดสินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระดับ B อยู่ในระหว่างการสร้างพื้นฐานการจัดการที่ดี (Create Basic Organization) เริ่มศึกษาและนำระบบการจัดการเข้ามาใช้ หรือเริ่มดำเนินการกิจกรรมเพิ่มผลผลิตขั้นพื้นฐานบางอย่างอาทิ 5 ส ระบบข้อเสนอแนะ เป็นต้น และมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 150-250 คะแนน ตามเกณฑ์การตัดสินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระดับ C มีความตระหนักถึงคุณภาพและผลิตภาพ (Be Aware) แต่ยังขาดการดำเนินการอย่างจริงจัง และตั้งใจ มักพบปัญหาในการผลิตสินค้าและบริการอยู่เป็นประจำจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง และมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 50-150 คะแนน ตามเกณฑ์การตัดสินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระดับ F ไม่มีความสนใจและใส่ใจต่อคุณภาพและผลิตภาพ (Be Unaware) พบความสูญเสีย สูญเปล่ามากมาย พบปัญหาในแทบทุกเรื่อง ขาดความสามัคคีและตั้งใจทำงานในตัวพนักงานแทบทุกคน และมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-50 คะแนน ตามเกณฑ์การตัดสินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันนี้ธุรกิจที่อยู่ในระดับ A ขึ้นไปเท่านั้นที่จะสามารถรักษาสถานภาพ และแข่งขันฟันฝ่ามรสุมทางการค้าที่ไร้พรมแดนได้ โดยที่องค์การในระดับ AAA เท่านั้นที่เรียกว่า องค์การแห่งอนาคต ที่มีความสามารถทั้งบุคลากร โครงสร้าง และกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นและต้านทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ ถึงตรงนี้คุณและหน่วยงานของคุณคงรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรต่อองค์การของคุณดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Productivity Champion

คำสำคัญ (Tags)#excellence

หมายเลขบันทึก: 34275, เขียน: 15 Jun 2006 @ 22:18 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)