หลังจาก การจัดการความรู้ที่เริ่มต้นที่ คณะแพทยศาสตร์ มอ.เมื่อ ปี 2545   ในภาพกลางของมหาวิทยาลัย เมื่อ 2547 โดยทีมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร  ในปัจจุบันเริ่มมีการพูดถึงการจัดการความรู้ในที่ประชุมผู้บริหารบ่อยขึ้น    
            ล่าสุด (13 มิย.49) ท่านอธิการบดีส่งโน๊ตน้อยถึง  CKO ของมหาวิทยาลัยขอหารือ ว่าจะนำ  
 "KM"   vs.  "พันธกิจหลัก" และ 

 "KM"    vs. "Organization Developement"   อย่างไร  ?

และ วันที่ 20 นี้ จะมีการ แปรขบวนแถว สู่ทุกคณะหน่วยงาน (เลื่อนมาจากวันที่ 9 มิย.ที่เป็นวันหยุด)  ดิฉันปลื้มใจกับ ข้อความด้านบนที่เล่ามาเป็นอย่างยิ่ง เป็นความสุขที่เกิดจากการทำงานโดยแท้จริง