จากเวที UKM รุ่นสึนามิ

เอา "ทุนปัญญา" ในมหาวิทยาลัยมาให้อ่านกันครับ

จากเวที UKM รุ่นสึนามิ
           เครือข่าย UKM จัด workshop เพื่อทำความรู้จัก KM ครั้งแรกที่บ้านผู้หว่านระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธค. ๔๗    ผมจึงเรียกว่าเวที UKM รุ่นสึนามิ
วันนี้ ๒ กย. ๔๘ ผมมาประชุม UKM ที่ขอนแก่น    กลับไปทบทวนไฟล์การประชุมครั้งนั้น    พบของดี     จึงนำมาลงบันทึกให้ได้อ่านทั่วกัน


เวทีแบ่งปันความรู้ กลุ่มที่ 3

ทำอย่างไรให้คน (คุณกิจ”) ในองค์กร ใช้ “ความรู้” ในการทำงาน
·       เปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้
·       กำหนด TOR (Work Performance)
·       กำหนดวิธีการ “ประเมินผล” ที่เป็นบวก
·       เพิ่มพูนความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
·       Rotate งานที่เหมาะสมกับ “ความรู้” ของเขา
·       สนับสนุน  ให้กำลังใจ / ให้โอกาส
·       ผู้บริหารใช้ “แรงเสริม” ทางบวก
·       ผู้บริหารเชื่อมั่นในความสามารถของคน (ว่า สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

·       ·       TOR Work Performance)·       “”·       ·       Rotate “”·       ·       “”·      


ทำอย่างไรคนในองค์กรจึงจะยอม “Share” ความรู้ที่มี
·       ได้รับ recognition รู้สึกมีคุณค่า
·       รู้สึกว่าความรู้ที่ share มีประโยชน์
·       ได้รับความชื่นชม หรือ appreciate
·       ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน
·       อยู่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง relax
·       มีสถานที่ หรือ เวทีที่จะ share
·       เกิดการคิดได้  คิดใหม่  คิดสร้าง
·       เกิด motivation ภายใน
·       ไม่รู้สึกอายหรือด้อย


หน้าที่ คุณอำนวย
1.       จัดหาทรัพยากร
2.       โน้มน้าวผู้บริหารให้เห็นความสำคัญ และสนับสนุน
3.       เป็นผู้ประสานงาน  จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเกิด sharing
4.       ปรับกระบวนการให้สอดคล้องกับงานประจำ


บทบาท “คุณอำนวย”
1.       สร้างระบบการจัดการที่ดี (เริ่มเป็นเจ้าภาพ /หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ)
2.       กระตุ้นทุกระดับจากหน่วยงานสู่บุคคล
3.       สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมาร่วม เช่น รางวัล
4.       ให้การอบรมในสิ่งที่ผู้ร่วมต้องการ
5.       มีผลตอบกลับ (Feedback)  เพื่อขยายผลให้กว้างขวางมากขึ้น
6.       หาแนวร่วมเพื่อให้เพิ่มจำนวน
7.       ใช้กระบวนการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
8.       กระตุ้นสมาชิกเป็น “ผู้รับฟัง” อย่างเป็นกลาง  ไม่เน้นรูปแบบการบรรยาย  /อภิปราย

นี่คือผลของการประชุมกลุ่มของผู้ที่เพิ่งเริ่มทำความเข้าใจ KM นะครับ    ผมกลับมาอ่านทบทวนแล้ว บอกกันตัวเองว่า    วงการมหาวิทยาลัยของเรามี ทุนปัญญา สูงมาก สำหรับต่อยอดดำเนินการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช
๒ กย. ๔๘
ขอนแก่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คุณกิจ#คุณอำนวย#ukm

หมายเลขบันทึก: 3420, เขียน: 04 Sep 2005 @ 07:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)