การจัดการความรู้กับนักมนุษยศาสตร์ : แผนที่วัฒนธรรม (1)

  ติดต่อ

          วันที่ 2 - 3 มิ.ย.49  ผมไปร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ศูนย์วิจัยวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคเพื่อการพัฒนาประเทศในเชิงมนุษยศาสตร์ : ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย   เพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรม 4 ภูมิภาค"   จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  สาขาปรัชญาและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดที่โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์

         ผมเบี้ยวการประชุมหลายประชุมเพื่อไปร่วมการสัมมนานี้   เพราะมองว่าน่าจะใช้ KM ในการทำเครือข่ายแผนที่วัฒนธรรมได้

         หวังไปทำงาน salesman ขาย KM ให้แก่นักมนุษยศาสตร์ว่างั้นเถอะ

         ผมมมองว่า KM จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำแผนที่วัฒนธรรมของไทยง่ายขึ้น   เพราะในการใช้ KM เราใช้สมมติฐานว่าสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว   หรือกล่าวให้ชัดมี "ชิ้นส่วน" หรือมี "หน่ออ่อน" อยู่แล้ว   KM จะเป็นเครื่องมือที่เข้าไปช่วย "รดน้ำพรวนดิน" เพื่อให้หน่ออ่อนได้เติบโตแข็งแรง   หรือมองอีกแบบหนึ่งเข้าไปจัดสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศให้ "ชิ้นส่วน" เข้ามาประกอบภาพกันเข้า   เป็นแผนที่วัฒนธรรมตามที่ผู้มาร่วมสัมมนาประมาณ 200 ร่วมกันฝัน

         ผมเรียน ศ. ดร. ปราณี  กุลละวณิชย์  ผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ "ศูนย์วิจัยวัฒนธรรม" ว่าจริง ๆ แล้วที่ท่านเสนอเป็นรูปแบบของ "เครือข่าย" ไม่ใช่ "ศูนย์"   คือจะต้องใช้รูปแบบการจัดการที่เรียกว่า distributive หรือกระจายอำนาจการดำเนินการ   ไม่ใช่ centralized หรือรวมศูนย์

                             

จากซ้ายไปขวา ศ. ดร. ปรัชา ช้างขวัญยืน ประธานสภาวิจัยแห่งชาติสาขาปรัชญา   ฯพณฯ องคมนตรี ศ. ดร. เกษม วัฒนชัย ประธานเปิดงาน   ศ. นพ. ประเวศ วะสี ผู้บรรยายพิเศษ

                          

ผู้ร่วมอภิปรายเรื่องแนวทางการวิจัยด้านวัฒนธรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

วิจารณ์  พานิช
 3 มิ.ย.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 34116, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-29 13:31:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ภูมิปัญญา#วัฒนธรรม#คุณธรรมจริยธรรม#คุณค่า#วิถีชีวิต

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

Supattra
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

สนใจและน่าศึกษามากคะ  ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมสัมมนา  อาจารย์พอจะกรุณารดนำหน่อเล็กๆให้เพิ่มเซลสมองได้มั้ยคะ  โดยเฉพาะประเด็นแนวทางการวิจัยด้านวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ เพราะทำงานใกล้รากหญ้าที่มีความต้องการให้รากหญ้าเข้มแข็งคะ

ประถม
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจมากครับ แต่คงเป็นสิ่งใหม่สำหรับผมครับ เพราะเดิมทำงานทางวิทยาศาสตร์มา แต่ก็สนใจด้านมนุษย์และสังคม เหมือนกัน หากอาจารย์ช่วยเพิ่มเติมให้บ้างทีละน้อยทีละน้อย ก็คงทำให้คนอย่างผมมีความรู้ความคิดเพิ่มขึ้นบ้าง ขอรับด้วยสักคนหนึ่งครับ