การเรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ไม่มีที่สิ้นสุด เว้นเสียแต่ว่าเราจะรับได้มากหรือน้อย ถ้ามีความสนใจ ตั้งใจศึกษาและได้ใช้บ่อย ๆ ความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์รุจโรจน์ (อ.หนึ่ง) อาจารย์ถ่ายทอดได้ดีมาก แต่เรารับไม่ค่อยจะทัน  ต้องกลับมาทบทวนใหม่ จึงพอจะรู้บ้าง