ดู โรงเรียนชาวนา ดูมหาชีวาลัย แล้วย้อนดู "ตัว"

ถ้า ชาวนา ศึกษา ดินและแมลง แล้ว พวกเรา เป็นครูศึกษาอะไร

ชาวนา ที่ สุพรรณ น่ารักมาก เข้า รร ชาวนา   ออกไปจับแมลงต่างๆ เอามาวาดรูป เอามา show& share เรียนรู้เชิงประจักษ์  ศึกษาหา  เรารู้อะไร  เราต้องรู้อะไร   แล้ว เอา  ที่รู้แล้วมาหักลบกับที่ต้องรู้  จะได้ "ที่ไม่รู้แต่ต้องรู้"    

รู้ก่อน รู้ระหว่าง  รู้หลัง  และ  ใครรู้บ้าง

Key factor ของ การทำนา   อยู่ที่   ดินดี   ไม่มีภัยจากแมลง ศัตรูพืช  น้ำดี   ฯลฯ

วันหนึ่ง ผมไป  แนะนำ โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง  เข้าจะทำ LO KM 

ผมก็ พูดถึง  การทำนา ที่สุพรรณ ของ พี่เดชา

แล้ว ถาม พวกครู  ในเชิง ดูคนอื่นแล้วย้อนดูตัวว่า  "ถ้าชาวนา  ศึกษาดิน ศึกษาแมลง กันเต็มที่  แล้ว  เรา เหล่าครู  ควรศึกษาอะไร "  

บ้างก็ว่า  พฤติกรรมเด็ก  จิตวิยาเด็ก   วิจัยในห้องเรียน  ฯลฯ

บ้างก็ว่า  วิชาที่ตนสอน

บ้างก็ว่า  วิธีการสอน เทคนิคการสอน ฯลฯ

ผม ยังไม่สรุปครับ  เพราะ อยาก show & share เท่านั้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Living companyความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

Share ครับ Life long learning, any where, any time and any place.เริ่มที่เรียนรู้ตัวเราเองก่อน แล้วค่อยเรียนรู้คนอื่น และ สิ่งแวดล้อม

เขียนเมื่อ 
Key factor ของ LO &KM คือผู้นำที่มุ่งมั่น และรู้จริงค่ะ
วรชัย หลักคำ
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
ปัญหามันอยู่ที่ตัวผู้นำนี่แหละ
IP: xxx.121.109.231
เขียนเมื่อ 

น่าสงสารผู้นำนะคะอาจารย์