รถยนต์วิ่งได้ สร้างจากโปรแกรม Macromedia Flash ส่ง อาจารย์หนึ่งคะ

 

 http://gotoknow.org/file/maimisu/car.swf