การจัดการความรู้ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนการเงินและพัสดุ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อพัฒนาระบบการเงินและพัสดุ

Story Telling by Pictures:KM in Action

การเตรียมการติดตามความก้าวหน้าของ "ชุมชนการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ภาพที่ ๑ คุณเอื้อ และ คุณอำนวย มาร่วมเตรียมการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้

ภาพที่ ๒ ไกลสุด รศ.ประจักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คุณจรัสศรี ผู้อำนวยการกองคลัง และ เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ

ภาพที่ ๓ หลังเตรียมการ ทานอาหารร่วมกัน ทีมงานไตรภาคี ขึ้นเวที "ลปรร"

ภาพที่ ๔ คุณเอื้อรังสรรค์ กำลังเขียน Blog ไป ฟังไป

ภาพที่ ๕ คุณเอื้อเดินให้กำลังใจทีมงานอย่างใกล้ชิด

รองรังสรรค์ เนียมสนิท คุณเอื้อแห่งชาวมอดินแดง ได้ให้ข้อคิดก่อน ยุติการ "ลปรร" ว่าในขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นจิตใจต้องมั่นคง ต้องรวมพลัง อยากให้มีการพบปะ อยากให้บันทึกความสำเร็จ ต้องมีหลักฐานของความสำเร็จ เพื่อยืนยัน กพร สิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องให้ดูที่แผน  อาจต้องเชิญบุคคลภายนอกเข้ามา ลปรร จากการเงินและพัสดุทำได้ดี ต่อไปคงมีการพัฒนาในทีมเลขานุการคณะ เดือนธันวาคมมีเรื่องของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ต้องมา ลปรร เพื่อนำไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ จากมิตรภาพสู่มิตร และ ครั้งต่อไปจะมีแรงจูงใจ เสื้อทีม KKU_KM” โดยมอบหมายให้ ท่านพิชัย เลขานุการศูนย์บริการวิชาการรับไปดำเนินการ และ

ท่านผอ.สุนาท สรุปสุดท้ายเป็น "คำสัญญาว่า ครั้งต่อไปคงนำมาเล่าสู่กันฟัง ว่าฟังแล้วได้นำไปทำแล้วได้ผลอย่างไร" ครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

     ขอเป็นกำลังใจสู่ความสำเร็จตาม KV และ Vision ขององค์กรต่อไปครับ

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
  • ยินดีด้วยครับกับการพัฒนาของชุมชนการเงินและพัสดุ
เขียนเมื่อ 

  เรียนท่านอาจารย์ชายขอบ และ ท่าน  SuperBoy

 ทีมมอดินแดง "ขอขอบพระคุณ สำหรับกำลังใจ ร่วมพัฒนาไทย"ครับLove Song

เขียนเมื่อ 

          ในนามของคุณลิขิตได้บันทึกการทั้งการประชุมของคุณอำนวย คุณกิจ และคณะกรรมการ ในวันที่(13มิ.ย.49)

 

เขียนเมื่อ 

 Salad เรียนท่านจรัสศรี ขอบพระคุณครับ ครั้งต่อไปทาง

"ทีมงาน จะ ลปรร มื้อใด ครับ ไม่ใช่ครับ วันใดครับ"