ความสำเร็จของงานวันผู้บริจาคโลกของสงขลา

OldLek
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันผู้บริจาคโลก

ขอรายงานความสำเร็จของ กาชาดจังหวัดสงขลา ที่ได้จัดงานวันผู้บริจาคโลกขึ้นที่ รร.ศรีนคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (11 มิ.ย.)ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม มีผู้บริจาคทั้งสิ้นประมาณ 500 ถุง เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 200 ถุง นอกจากนั้นยังได้ข้อมูลอื่นอีก คือ  ยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับถุงเลือดของผู้บริจาค กล่าวคือ  งานทางธนาคารโลหิต มีถุงเลือดหลายชนิด คือ ชนิด 1ถุง 2 ถุง 3ถุง ฯลฯ  ซึ่งแบบ 1 ถุงมีการใช้กันน้อยแล้ว เนื่องจาก ชนิด 2 ถุง และ 3 ถุง สามารถนำมาแยกส่วนประกอบเลือดได้ แต่ผู้บริจาคมักคิดว่า ต้องบริจาคเลือดมากขึ้นตามจำนวนถุง ทำให้ใจแป้ว เมือเห็นหลายๆถุง บางคนถึงกับพูดว่า ขอเปลี่ยนถุงได้ไหมครับ จึงคิดว่าน่าจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้รู้กันให้กว้างขวางมากขึ้นในหมู่ผู้บริจาคโลหิต อีกอันหนึ่งคือความใจบุญของผู้บริจาคกลุ่ม Rh negative ซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษที่หายาก ประมาณ 0.03 % ของประชากรไทย ไม่ควรจะบริจาคเลือด แต่ควรมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อจะได้เรียกหาเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆ แต่มี 2-3 คน บริจาค เมื่อถามเหตุผล ก็ได้ว่า อยากทำบุญ เพื่อองค์พระประมุขที่เป็นที่รักยิ่งของเขา และของพวกเราทุกคน ขอจงทรงพระเจริญ

   

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hatyai Hospitalความเห็น (0)