ส่งรูปภาพเคลื่อนไหวรูปรถยนต์ขายน้ำอัดลม สร้างจากโปรแกรม  Macromedia flash MX ส่งอาจารย์รุจโรจน์

 

http://gotoknow.org/file/dingmaesod/car.swf