ความเห็น 39433

ดู โรงเรียนชาวนา ดูมหาชีวาลัย แล้วย้อนดู "ตัว"

เขียนเมื่อ 

Share ครับ Life long learning, any where, any time and any place.เริ่มที่เรียนรู้ตัวเราเองก่อน แล้วค่อยเรียนรู้คนอื่น และ สิ่งแวดล้อม