ความเห็น 48814

การเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

วิทวัส จุไร
IP: xxx.113.71.70
เขียนเมื่อ 

การสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ดี

เพราะผมชอบวิชาคอมพิวเตอร์

และผมเก่งวิชาคอมพิวเตอร์