คำสรรพนาม

jinminfei
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
我 (wǒ) หว่อ ฉัน

 

      ครั้งนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์ที่เป็นคำสรรพนาม เช่น เธอ  ฉัน คุณ เขา  ท่าน

          我    (wǒ)     หว่อ         ฉัน

          你    (nǐ)       หนี่          คุณ, เธอ

          他    (tā)      ทา          เขา   (ผู้ชาย)

          她    (tā)      ทา          เขา   (ผู้หญิง)

          您    (nín)     หนิน       ท่าน 

      我  ( หว่อ ) , 你   ( หนี่ ) ,   ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  ไม่มีการแบ่งแยกการใช้แต่อย่างใด และสามารถใช้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานการณ์ 

      他   ( ทา )  คำนี้ใช้เรียกบุคคลที่สามที่เป็นผู้ชาย

      她   ( ทา )  คำนี้ใช้เรียกบุคคลที่สามที่เป็นผู้หญิง

      您   ( หนิน ) ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย  ไม่มีการแบ่งแยกการใช้แต่อย่างใด และสามารถใช้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานการณ์  แต่ต้องใช้เรียกผู้อาวุโสกว่าเท่านั้น  การใช้     "หนิน "  ต่อบุคคลใดยังเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติแก่บุคคลผู้นั้น แต่การใช้ "หนิน " ไม่อาจใช้พร่ำเพรื่อ เช่น พบคนแก่ อายุมาก จะใช้ "หนิน "  เลยก็ไม่ได้  เราจะใช้ "หนิน " ในกรณีที่เราพบผู้อาวุโส ผู้ที่มีความรู้ ที่เรารู้จักและให้ความนับถือ หรือเป็นที่นับถือของคนทั่วไป  ในชีวิตประจำวัน คนจีนโดยมากจะใช้ ( หนี่ ) เฉย ๆ 

ครูโอปอล์

金敏菲

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แหวกม่านภาษาจีนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาเป็นนักเรียนด้วยคนค่ะ ^^

สวัสดีครับ

น่าสนใจ..ภาษาครับ

ขอบคุณครับ