ชายขอบ Dr.Ka_Poom

 หายไปไหนมา ? ท่านอาจารย์ชายขอบ และ ท่านอาจารย์ Dr.Ka-Poom

ภาพที่ ๑ หายไปไหนมา? คิดถึงทีไรได้ F2F กันทันที

รูปที่ ๒ มานั่งด้วยกัน ท่านเอื้อรังสรรค์ เนียมสนิท (เสื้อเหลือง) นั่งร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ ทีมงานเครือข่ายคุณอำนวย ท่านอาจารย์ชายขอบ และ ท่าน Dr.Ka-Poom ซึ่งกลับมาจากการสัมมนา R2R ของโรงพยาบาลยโสธร และแวะเวียนมาเยี่ยมที่ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอนบ่ายของวันที่ ๑๓ มิถุนายน เพื่อร่วมกันใช้ KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรื่องพัฒนาด้านการเงินและพัสดุ

JJ