ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 7 ( 3/2549 )

อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

http://gotoknow.org/file/copclub/UKM.pdf
http://gotoknow.org/file/copclub/ukm2.pdf