ลูกเสือ

K_Aoad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประกวดสวนสนามลูกเสือ อ.ห้างฉัตร

การประกวดระเบียบแถว(สวนสนาม)ลูกเสือ อ.ห้างฉัตร(7 มิ.ย.49)) เพื่อคัดเลือกกองลูกเสือตัวแทน อ.ห้างฉัตร เข้าประกวดและคัดเลือกตัวแทนกองลูกเสือจังหวัดลำปาง (23 มิ.ย.49) ร่วมงานสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  (1  ก.ค.49)  กทม.

ผลการคัดเลือก "โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ได้เป็นตัวแทนกองลูกเสืออำเภอห้างฉัตร" 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Senior Scout_HCWความเห็น (0)