การประชุมเสวนา ระดมความคิดเห็นการเสริมสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การพัฒนาระบบราชการ

ด้วยทีมงานม.ข. โดยการสนับสนุนและร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดประชุมเสวนา และระดมความคิดเห็นในโครงการเสริมสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมให้มีการร่วมมือ  การยอมรับ และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตลอดจนพัฒนาคู่มือ และแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ  โดยจัดประชุมในทุกภูมิภาคดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 16 มิ.ย. 2549 ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือ วันที่ 23 มิ.ย. 2549 ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่

ภาคกลาง วันที่ 3 ก.ค. 2549 ที่ โรงแรมอู่ทองอินน์ จ.อยุธยา

ภาคตะวันออก วันที่ 7 ก.ค. 2549 ที่ โรงแรมเมอร์เคียว จ.ชลบุรี

ภาคใต้ วันที่ 19 ก.ค. 2549 ที่โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ และมิตรบล็อก ดังนี้

1. กรุณาแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ลปรร. เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ

2. หากสนใจเข้าร่วมขอให้แจ้งชื่อหรือผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเพื่อออกหนังสือเชิญ ตลอดจนผู้ที่คิดว่าน่าจะเชิญเข้าร่วมได้ทางบล็อกนี้ หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ 043-203496

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย#การมีส่วนร่วม#การพัฒนาระบบราชการ

หมายเลขบันทึก: 33867, เขียน: 13 Jun 2006 @ 11:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)