google trick กลุ่ม 2

การใช้ *

  การใช้เครื่องหมาย* เช่น

พิมพ์ *แล้วตามด้วย น้ำ ก็จะมีคำนำหน้าน้ำ เช่น ดิน น้ำ แต่ถ้า

พิมพ์ น้ำ แล้วตามด้วย *ก็จะมีคำตามหลัง เช่น น้ำใจ และ

พิมพ์ น้ำ*ใส   ก็จะมีคำระหว่างคำสองคำนี้ เช่น น้ำปูนใส

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิชนันท์ เบ็ญญามาความเห็น (0)