วันนี้เรียนเรื่องหลักโภชนบำบัด  อาจารย์ก็ให้คำนวนน้ำหนักมาตรฐาน  และการปริมาณแคลลอรี่ในอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวัน   ในวัยอย่างปานและเพื่อนๆก็ควรอยุ่ในระดับ 1600 kg.cal  ต่อวัน    ได้เห็นตัวเลขที่เป็นปริมาณ แคลลอรี่ที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิดแล้วตกใจทำไมมันเยอะอย่างนี้   โดยเฉพาะน้ำตาล  แต่ก็เป็นผลดีสำหรับปานนะเพราะว่าจะได้สำนึกไว้เสมอว่ามันอันตราย สมควรลดให้มากที่สุด     สำหรับวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับและการปรับพฤติกรรมของตัวเอง  วิธีการหลีกหนีจากสิ่งเร้าต่างๆ   ซึ่งในช่วงการปรับพฤติกรรมปานก็ได้ทำอยู่แล้ว  ในหลายๆวิธี  วันนี้ก็ยังตัวเบาเหมือนเดิมคะ และรู้สึกมีความสุขดีเพราะวันนี้ปานไม่ได้ทานของหวานเลย  ยกเว้นสับประรด 1 ถุงเท่านั้น