แผนแม่บทชุมชนตำบลวังตะกอ

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนด้วยตนเอง
ลักษณะเฉพาะของการจัดทำแผนแม่บทชุมชนตำบลวังตะกอ  ชุมชนเป็นผู้ริเริ่มและขับคลื่อนด้วยตนเองโดยใช้ผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ผู้นำธรรมชาติ กศน. ภาคีร่วมจากส่วนราชการ และผู้รู้  เป็นแกนนำหลักและร่วมกันเป็นวิทยากรกระตุ้นการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่ง  การจัดทำแผนเริ่มต้นโดยมีสภาพความเป็นจริงของตำบลในรูปแบบของข้อมูลเป็นตัวตั้ง  ข้อมูลสภาพความเป็นจริงที่ผ่านกระบวนการถกเถียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ ของผู้นำในเวทีการเรียนรู้ ซึ่งชุดของข้อมูลมี 5 ชุด ชุดข้อมูลครอบครัว ชุดบันทึกรายจ่ายครอบครัว ชุดข้อมูลทรัพยากรในชุมชน ชุดพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ชุดด้านการจัดการสุขภาพชุมชน ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ว่า "รู้จักตัวเอง รู้จักชุมชน รู้จักโลก"  และเนื่องจากสภาพความเป็นจริงของชุมชนไม่ได้มีลีกษณะแยกส่วน แต่ประสานกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของชุมชน ข้อมูลความรู้ทุกชุดและแผนงานทุกแผนจึงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันทั้งหมด  เป็นเสมือนร่างแหถักทอเป็นร่างเดียวกันและทุกแผนงานมีโครงการและกิจกรรมย่อย มีวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละโครงการและกิจกรรมกำหนดไว้ชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน korsornor chumphon

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3362, เขียน: 02 Sep 2005 @ 15:30 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 11:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)