กะหรอกับการศึกษาดูงานสัจจะวันละ ๑ บาท.....(ตอนที่ ๔)

  ติดต่อ

  ศึกษาจากของจริง ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา  

  การลงพื้นที่ ต.น้ำขาว ในครั้งนี้ เป็นการไปดูการทำงานของคณะกรรมการ ว่าเขามีวิธีการทำงานกันอย่างไร โดยที่ทำการของ ต.น้ำขาว คือ วัดน้ำขาวใน กรรมการส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงทั้งหมด ทำความรู้จักกันโดยการแนะนำตัวกรรมการทั้งหมด และคุณอภิญญา ยอดแก้ว เล่าถึงวิธีการทำงานให้ฟังว่า            

 เมื่อรับฝากเงินได้ 180 วัน แล้ว จะนำเงินนั้นออกมาแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกัน คือ

ส่วนที่ 1 จ่ายสวัสดิการ 9 เรื่อง 50%


ส่วนที่ 2 ลงทุนวิสาหกิจ ธุรกิจชุมชน และการศึกษา 30% </p><p>ส่วนที่ 3 เป็นกองทุน 20%             </p><p>ตำบลน้ำขาว รับฝากเงินสัจจะวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยในช่วงเช้ากรรมการทุกคนจะเดินเก็บเงินฝากภายในหมู่บ้านของตนเอง และเวลา 14.00 น. ก็จะมารับฝากเงินที่ วัดน้ำขาวใน และให้กรรมการทุกหมู่บ้านจัดทำบัญชีเงินฝากของหมู่บ้านตนเอง จากนั้นนำเงินมาไว้ที่กองกลาง เพื่อให้กองกลางนำไปฝากกับธนาคารหรือสหกรณ์ และวันที่ 2 ของเดือน จะเป็นการนำเงินมากแยกออกเป็นส่วน ๆ </p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 3375, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:10:22+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เครือข่าย#6#พื้นที่

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)