เพื่อความสะดวกในการติดตามการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณ Gotoknow เวอร์ชันนี้ได้สรุปรวมข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ล่าสุดของคุณหรือเพื่อคุณมาไว้ในที่เดียวกัน ข้อมูลดังกล่าวนี้ คือ

รายการล่าสุด

  • บันทึกล่าสุด
  • คำถามล่าสุด
  • ไฟล์ล่าสุด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้อื่น

  • บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด
  • คำถามที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด
  • ไฟล์ที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคุณ

  • คำถามล่าสุด
  • บันทึกที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด
  • ไฟล์ที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด
  • คำถามที่ได้รับข้อคิดเห็นล่าสุด