(3)เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงอะไร

 เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information  Technology)

  สารสนนเทศ หมายถึง การนำความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน โดยผ่านกระบวนการประมวลเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาหรือตอาบสนองความต้องการของมนุษย์ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิสรีย์ เทพจันทร์ความเห็น (0)