นักเรียนในวัยประถมศึกษามีความรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาตินิสัยของเขาแล้ว  หากนำจุดเด่นนี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ก็จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  ผู้เขียนเคยลองใช้คำถามกับนักเรียนเพื่อฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตและช่างคิด  ปรากฎว่านักเรียนแย่งกันตอบและตอบอย่างที่ครูคิดไม่ถึงก็มีอยู่หลายครั้ง  นี่เรียกว่าครูเรียนไปพร้อมกับนักเรียน  ก็สนุกดีเป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย  ซึ่งผู้เขียนเริ่มรู้สึกว่าปีนี้วัยของตัวผู้เขียนกับนักเรียนเริ่มห่างจากการเรียกว่าเป็นลูก  น่าจะเป็นหลานได้แล้ว 

                           กลับมาสู่คำถามที่ใช้ควบคู่กับการใช้ภาพ  ครูให้เวลานักเรียนในการดูภาพและคิดเป็นภาษาอังกฤษ  หาคำตอบไว้สัก 3-5 อย่าง  และให้นักเรียนยกมือตอบทีละคน  คำตอบห้ามซ้ำกัน  บางคราวเปลี่ยนเป็นให้นักเรียนถามครูบ้าง  พวกเขาจะใช้คำถามที่แยบยล  เหมือนแกล้งครูเสียอย่างนั้นหล่ะ