บล็อกคืออะไร ?

บล็อก

   blog คือ การจัดกลุ่มระบบที่ช่วยสร้างและบริหารจัดการสำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวัน  เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมองประสบการณ์  ความรู้และข่าวสารในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งสนใจโดยเฉพาะ  ซึ่งลักษณะดังกล่าวทำให้บล็อกต่างจากเว็บบอร์ดและเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อออกไป ซึ่งส่วนใหญ่ลักษณะของบุคคลที่หนึ่งป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างบล็อก  เช่น pantip.com มีแหล่งที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยที่สามารถใช้ความคิดให้เป็นอิสระได้  รวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการดำรงชีวิตต่อไป  และสามารถหาเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิสรีย์ เทพจันทร์ความเห็น (0)