ตอนนี้เราได้วางโครงร่างการนำผู้ป่วยเบาหวานเข้ากลุ่มเพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงประสบการณ์ ของผู้ป่วยแต่ละคน ให้กับกลุ่มของตน ยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน

เพื่อน ๆ ใครมีประสบการณ์ ในการทำกลุ่มเบาหวาน ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ