เราเริ่มงานแล้ว

ตอนนี้เราได้วางโครงร่างการนำผู้ป่วยเบาหวานเข้ากลุ่มเพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงประสบการณ์ ของผู้ป่วยแต่ละคน ให้กับกลุ่มของตน ยังไม่รู้เลยว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน

เพื่อน ๆ ใครมีประสบการณ์ ในการทำกลุ่มเบาหวาน ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เบาหวาน ศรีสงครามความเห็น (2)

เภสัชกรณัฐพล
IP: xxx.157.228.28
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับทีมศรีสงคราม ผมเภสัชกรมดนะครับอยู่โรงพยาบาลธาตุพนมครับก็ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยคนครับ คือผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มๆงานด้านเบาหวานที่opd นะครับ ก็ขอเล่าเลยละกันครับ ที่ธาตุพนมเราเริ่มด้วยการศึกษาความรู้และพฤติกรรมขอผู้ป่วยกลุ่มนี้ก่อนด้วยการทำแบบสอบถามขี้นมาทั้งผู้ป่วยOPD และ PCU โดยมีแบบสอบถามแบบส่มผู้ป่วยตอนนั้นเราสอบถามผู้ป่วยไปประมาณ 300 รายจาก ทั้งหมด 1000 รายได้บางอย่างที่ได้มาคือความแตกต่างขององค์ความรู้ของผู่ป่วยตำบลรอบนอกกับตำบลในเขตรับผิดชอบว่าแตกต่างกันด้านความรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และด้านพฤติกรรมไม่มีความแตกต่างกันและมีพฤติกรรมคล้ายๆกัน หลังจากนั้นจึงเริ่มให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในOPD ข้อเสียของการทำของเราคือวัดไม่ได้ว่าให้แล้วมีความรู้เพิ่มขึ้นมากนน้อยเพียงใด เพราะให้แบบกว้างๆแล้วแล้วก็ไม่ได้วัดหลังให้ ก็น่าจะเป็นจุดดีของโรงพยาบาลที่เล็กกว่าที่จะเก็บข้อมูลได้ง่าย ต่อจากนั้นค่อยลดขนาดลงเพื่อให้ความรู้และสามารถวัดได้ รวมทั้งสามารถเข้ากลุ่มและวัดได้ง่าย  และทำสมุดเบาหวานให้ผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความรู้และบันทึกน้ำตาลในเลือด

จนปัจจุบันเราก็เหลืองานแค่การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมมีครับทำได้ไม่ได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับ

ภก.มด

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.8.180.165
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะทีมศรีสงคราม

นอกจากวิธีการที่เภสัชกรมดแนะนำแล้ว ดิฉันมีความเห็นว่าอาจจัดกลุ่มโดยกำหนดหัวเรื่องการให้ความรู้ไว้ล่วงหน้าก็ได้ เช่น การใช้ยา ค้นหาผู้ป่วยที่มีการปฏิบัติตัวดีในเรื่องการใช้ยาสัก ๑, ๒ หรือ ๓ คน มาเล่าวิธีการปฏิบัติให้ผู้ป่วยที่ยังไม่ชำนาญหรือยังมีปัญหาฟัง แลกเปลี่ยนกัน โดยมีเจ้าหน้าคอยกระตุ้น ซักถาม และเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ยังขาด ก็น่าสนใจดีนะคะ

สำหรับการประเมินผลตามที่เภสัชกรมดเล่ามา ขึ้นอยู่กับเวลาที่ประเมินค่ะ ถ้าประเมินหลังการให้ความรู้ทันทีก็วัดความรู้ได้ แต่ถ้าประเมินหลังการให้ความรู้ไปแล้วนานหน่อยก็อาจวัดที่พฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกค่ะ