ทำให้เราได้เรียนรู้การสร้างบล็อกใหม่     และได้รู้ว่าบล็อกคืออะไร สามารถใช้ทำอะไรได้บ้าง ได้รู้ว่าบล็อกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆกับผู้อื่นได้  และสามารถบันทึกความรู้เล่าเรื่องราวประจำวัน