ในเวอร์ชันใหม่นี้ Gotoknow ไม่มีบล็อกส่วนตัวให้แล้วคะ ส่วนบล็อกที่เคยเลือกให้เป็นส่วนตัวไว้ในเวอร์ชันเดิมนั้น ถูกทำให้เป็น "ปิดชั่วคราว" ไว้คะ ซึ่งสามารถเปิดบล็อกขึ้นมาได้อีกครั้งคะ

ส่วนสาเหตุที่ไม่ให้มีบล็อกส่วนตัวอีกต่อไป ก็คือ 

บล็อกส่วนตัวทำให้เป็นจุดบอดต่อการดูแลระบบ  มีคนใช้บล็อกส่วนตัวเพื่อการอย่างอื่นและเพื่อการค้า แต่ไม่ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในขณะที่วัตถุประสงค์ของ  Gotoknow เน้นการเป็นระบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อสร้างคลังความรู้ของประเทศอย่างแท้จริงคะ ไม่ใช่เพียงแค่ระบบบล็อกเพียงอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนคะ