เทอดพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์

ผมขอใช้ Blog เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกท่านได้ถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 33280, เขียน: 08 Jun 2006 @ 01:29 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 18:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เอราวรรณ แก้วเนื้ออ่อน
IP: xxx.9.136.181
เขียนเมื่อ 

          

ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

              ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

        ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเอราวรรณ แก้วเนื้อ่อน

ส.อ.วีระวัฒน์ฯ
IP: xxx.173.242.178
เขียนเมื่อ 

๑.แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช

๒.เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

๓.เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย

๔.ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ

๕.เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป

๖.เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง

๗.กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน

๘.โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน

๙.ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา

๑๐.พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง

๑๑.พระองค์ฯ ทรงเป็นที่เคารพสักการะแด่คนทั่วโลก

๑๒.ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง

๑๓.พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม

๑๔.พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์

๑๕. เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง

๑๖. แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบกู้เอกราช

๑๗. ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน

๑๘. “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล

๑๙. คนเราจะรู้รัก สามัคคี ได้จริงนั้นต้องปฏิบัติตามหลักปรัชญาของในหลวง

โดยไม่ต้องพึงต่างประเทศ

๒๐. เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึงของเกษตรกรคนไทย

๒๑ เราคนไทยจงภูมิใจที่มี “พ่อหลวง” เป็นที่รู้จักทั่วโลก

๒๒. พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย

๒๓. ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ

๒๔ ขอให้พระองค์ทุกพระองค์ จงมีอายุนิ่งยืนนานคู่เมืองไทยตลอดเทอญ

๒๕. “๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำแต่ความดี เพื่อถวายในหลวง

๒๖.พระองค์ ฯ จะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

๒๗.พระองค์ ฯ ไม่ละทิ้งประชาชน

๒๘.ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี

๒๙.นำพาประเทศเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง

๓๐.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๓๑.ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ

๓๒.ขอพระองค์ ฯ ทรงมีมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

๓๓.ขอพระองค์ ฯ ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

๓๔.พระองค์ ฯ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

๓๕.สถาบันกษัตริย์จะนำพาแสงสว่างและอนาคตมาสู่ประเทศ

๓๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความเมตตา มีการช่วยเหลือคนไทย

๓๘.พระองค์ทรงได้รับการยกย่องในฐานะ นักดนตรี จิตรกร

๓๙.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาแนวทางยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

๔๐.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีอย่างสมเกียรติ

๔๑.พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก

๔๒.ประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับความนิยมมาก

๔๓.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมในทุกๆด้าน เช่น ทรงชี้แจงให้ประชาชนมีอาชีพตามแบบอย่างของตัวเอง

๔๔.ท่านทรงเป็นห่วงราษฎรในทุกๆภาค

๔๕.พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยือนประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง

๔๖.พระองค์ ฯ ทรงเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่

๔๗. พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อความสบายของพสกนิกรชาวไทย

๔๘. พ่อหลวงทรงเหนื่อยพระวรกาย เพื่อให้ชาติไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

๔๙. ของทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

๕๐. ขอพระองค์ ฯ อยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยตลอดไป

กำลังพลกองพลทหารราบที่15
IP: xxx.42.71.57
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ

กำลังพลกองพลทหารราบที่15
IP: xxx.42.71.57
เขียนเมื่อ 

จะขอปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ด้วยเกียรติจนสิ้นชีพ

กำลังพลกองพลทหารราบที่15
IP: xxx.42.71.57
เขียนเมื่อ 

พระองค์ฯ ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัยทรงแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องปฎิบัติแล้วเห็นจิรง อาจจะต้องเวลาอยู่บ้างก็จิรง

กำลังพลกองพลทหารราบที่15
IP: xxx.42.71.57
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง มีพระเกษมสำราญ

indo
IP: xxx.26.37.60
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดในโลก และให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ ๕ ธันวามหาราช” เราคนไทยร่วมทำแต่ความดี เพื่อถวายในหลวง

คนพลัดถิ่น
IP: xxx.26.207.3
เขียนเมื่อ 

- สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทหารพราน46
IP: xxx.123.181.99
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ

นายทนง ปานจิ๋ว
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน และทรงมีพระเกษมสำราญ